Hoàn thành Trạm nước sạch Tam dương, Thành phố Vĩnh yên, tỉnh Vĩnh phúc

Dự án hợp phần Mở rộng hệ thống cấp nước Vĩnh Yên hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu nguồn nước sạch phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh và còn góp phần cải thiện môi trường đầu tư cho Vĩnh Phúc do công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Mỹ Hà thi công, đến nay đã đưa vào sử dụng.

Trạm nước sạch Tam Dương đã đưa vào hoạt động.

Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ các hạng mục của dự án đã hoàn thành và đang vận hành thử toàn bộ hệ thống. Sau khi được đấu nối với hệ thống cấp thoát nước của Vĩnh Yên hiện nay, chất lượng hệ thống cấp nước Vĩnh Yên sẽ được nâng lên, đáp ứng nhu cầu nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên và vùng lân cận.

Vật liệu tập kết tại Trạm xử lý nước.

PV.

Tin Liên Quan